Vårdavtal med Region Skåne

Privata mottagningar är en del av Hälsoval Skåne och arbetet sker på uppdrag av Region Skåne.

Du som bor i Skåne har rätt att i samråd med din läkare välja vilken mottagning för psykoterapi som du vill gå till.

Jag är ackrediterad vårdgivare och har avtal med Region Skåne för pskyodynamisk terapi .

Vårdavtal Psykoterapi innebär att du kan välja min mottagning genom att be din läkare på vårdcentralen där du är listad, att skriva remiss till Skäldervikens Psykoterapi.

Jag kan hjälpa dig som lider av lättare till medelsvår depression, ångest, stress, kris eller mer komplex psykisk problematik.

Det kostar dig 200 kr/timmen per gång och räknas in i högkostnadsskyddet för sjukvård.