Om korttidsterapi

Korttidsterapi är en fokuserad och tidsbegränsad form av samtalsbehandling som kan omfatta mellan 5-15 samtal. Man gör en gemensam problemformulering och arbetar fokuserat kring någon angeläget konflikttema. Syftet är att nå förståelse och finna strategier för att bättre hantera en speciell problematik.

Även par är välkomna.