Kristerapi

Någon gång i livet drabbas alla av förlust, separation, sorg eller en livskris. Ofta räcker stödet från vänner och familj, men ibland behövs professionell hjälp och stöd. När man går igenom en allvarlig kris, kan man behöva hjälp för att bearbeta och hantera en svår händelse för att därigenom kunna gå vidare i livet. Behandlingen är avgränsad och fokuserad på själva krisen och hur man kan sortera i en krisartad livssituation. I krisens spår kan en nyorientering ske och nya möjligheter skapas.